Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

Slamsugning / Högtrycksspolning

 • PUMPGROPAR
 • SEPTITANKAR
 • OLJETANKAR / CISTERNER
 • OLJEAVSKILJARE
 • SLAMAVSKILJARE
 • FETTAVSKILJARE
 • BILTVÄTTAR
 • DAGVATTENBRUNNAR
 • TAKBRUNNAR
 • KÄLLARE / ÖVERSVÄMNING
 • SLAMTOALETTER

Vi har resurser att utföra slamsugning och högtrycksspolning med godkända ADR-bilar. ControTech AB har marknadens modernaste bilar för detta ändamål.

JOURTJÄNST

 • DYGNET RUNT
 • AVLOPPSPROBLEM
 • ÖVERSVÄMNING
 • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30