Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

SÄKERHETSBESIKTNING – RISKANALYS – RISKUTREDNING – KEMIKALIER/BRANDFARLIGA VÄTSKOR

 

Kravet på riskutredning innebär att den som bedriver yrkesmässig hantering av brandfarlig vätska alltid skall utföra en för hanteringen anpassad riskutredning t ex vid förnyad ansökan om tillstånd enligt gällande krav från MSB. Gäller bensinstationer och industri som hanterar brandfarliga vätskor klass 1 och 2a.

Goda kunskaper om de risker som finns vid tillverkning och annan hantering av bl a brandfarliga vätskor och de konsekvenser som kan bli följden av en brand eller explosion är av grundläggande betydelse.

För att förbättra skyddsarbetet har under senare år kraven ökat på att systematiskt utföra riskutredning.

ControTech AB upprättar arbetstillstånd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker för arbete i cistern som uppdragsgivare ska godkänna.

Föreskrifter: AFS 2010:4 och AFS 2011:19

Behöver Ni sakkunnig hjälp ring ControTech AB – vi ställer alltid kunden i centrum.

JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30