Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

IBC:er – SMÅBULKBEHÅLLARE

 Säkra ”Farligt Gods”!

 När kontrollerade Du senast Din ADR-cistern?

Vad säger ”Lagen om brandfarliga och explosiva varor”?

Vad gäller vid transport av kemikalier?

Idag ett mycket aktuellt och viktigt ämne. Det är många företag som satsar på ett aktivt miljötänkande och börjar fundera på vilka konsekvenser eventuella olyckor kan orsaka.

En småbulkbehållare (IBC) ska, för att vara godkänd för transport av ”Farligt gods” kunna klara de påfrestningar som uppstår vid normal hantering och transport.

Detta innebär att de är utrustade för att hålla för på- och avlastning antingen genom bottenlyft, topplyft eller bådadera.

En återkommande kontroll skall utföras med 2,5 års besiktningsintervall, eller max 30 månader, enligt krav från MSB i Sverige.

Fullständig 5-års kontroll innefattar invändig rengöring och besiktning samt kontroll av tillhörande utrustning.

ControTech AB har behörighet att utföra IBC-besiktning samt provtryckning enligt gällande föreskrifter.

Vänd Er gärna till oss om Ni behöver sakkunnig hjälp.

Vi utför både rengöring och besiktning!

JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30