Vi söker ny medarbetare!

STOPP ELLER LÄCK RING CONTROTECH

0706-40 86 06

040-15 72 30

DYGNET RUNT

ADR-TRANSPORT

  • FARLIGT AVFALL
  • FARLIGT GODS
  • DIESEL
  • BENSIN
  • LÖSNINGSMEDEL
  • BILTVÄTTAR

Vi har resurser att utföra oljetransport, ADR-transport av farligt gods och farligt avfall med godkända ADR-bilar. ControTech AB har en av marknadens modernaste bilar för detta ändamål.

 

JOURTJÄNST

  • DYGNET RUNT
  • AVLOPPSPROBLEM
  • ÖVERSVÄMNING
  • UTRYCKNING VID SPILL / OLYCKOR

0706-40 86 06
040-15 72 30